Category Archives: Đề Thi & Bài Giải

Gpa là gì? điểm GPA tác dụng gì?

Các du học sinh hay những sinh viên học sinh xin học bổng chắc chắn rất quen thuộc với thuật ngữ GPA. GPA là một trong những tiêu chí đánh giá học sinh quan trọng, cùng với nhiều tiêu chí đánh giá khác trong quá trình xin học bổng. Đối với những bạn học sinh, […]